Tv Vega - televízia Trnavského kraja

"Bach in the Subways"

Medzinárodný happening na bratislavskej autobusovej stanici Mlynské Nivy.


Oblastné bratislavské kolo recitačnej súťaže "Návrat poézie o cenu Andreja Sládkoviča".


Nakoniec pomohol Trnavský samosprávny kraj úverom 400 000 €.


V Trnave sa pod záštitou TTSK konal 9. ročník konferencie na FZaSP TU


Unikátna výstava automobilového dizajnu v Dome umenia v Piešťanoch