Tv Vega - televízia Trnavského kraja

LOTOS – Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska

LOTOS – Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska


Spolok lokálnych a regionálnych televízií poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc (školenia, semináre, publikačná činnosť a podobne) pracovníkom lokálnych televízií koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov, pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov spolku, napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle, pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch, koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy, každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku

Viac vo videu z vysielania Tv Vega.Vega.
25.03.2021, © TV Vega, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Pozrite si aj ostatné články