TTSK

Župa sa dohodla s obyvateľmi Špitálskej ulice

Župa sa dohodla s obyvateľmi Špitálskej ulice


Župa nechce čas rekonštrukcie predlžovať.

Viac vo videu z vysielania Tv Vega.Suska prod..
11.10.2017, © TV Vega, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Pozrite si aj ostatné články