Kontakt

Televízia VEGA
AQUAPOLIS- Business Centrum 
Piešťanská 3
917 01 Trnava

Pre divákov:

Máte tip na reportáž, otázku, návrh alebo pripomienku? 
Píšte na adresu: vega@vegatv.sk

tel.: 0903 925 642

 

 


Boris Rizman

konateľ spoločnosti
+421 911 963 253
rizman@slovmediagroup.sk


Vladimír Hulík

riaditeľ televízie
+421 903 925 642
v.hulik@vegatv.sk

 

Slov Media Group s r.o.
Adresa: Klincová 37, 821 08 Bratislava
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, v odd. : Sro, vo vložke č. 84866/B


Štatutárny orgán: Boris Rizman, konateľ spoločnosti
IČO: 46 889 299   DIČ: 2023636835   IČ DPH: SK202363835


Bankové spojenie: VUB a.s, č.ú.: 3076770259/0200
SK6702000000003076770259


Televízia VEGA vysiela na základe licencie pre televízne vysielanie TD/160