Cenník reklamy televízie Vega

Výrazné rozdiely medzi krajmi

Výrazné rozdiely medzi krajmi


Veľmi pomaly asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji.

Viac vo videu z vysielania Tv Vega.Vega.
19.05.2021, © TV Vega, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Pozrite si aj ostatné články