VEGA - televízia Trnavského kraja 

 

VEGA - televízia Trnavského kraja  sa v krátkom čase stáva neoddeliteľnou súčasťou života našich divákov. Program je zameraný na spoločensko-kultúrne dianie v regióne.  Spravodajstvo sa aktualizuje denne a je vysielané v premiére o 17.00 hodine s viacnásobnou reprízou. Relácie televízie sú od počiatku koncipované tak, aby obhajovali záujmy spolupracujúcich subjektov. Naša publicistika zo športu, či kultúry má pozitívny náboj pre diváka. V programoch pre mladých sa snažíme mládež pritiahnuť k pozitívnemu spôsobu života.  Vyrábame také programy, aby občania videli viac zo života z ich okolia, z práce úradov a inštitúcií ako aj z výsledkov prác volených zástupcov.  Vybudovali sme si dostatočne pevnú základňu, na ktorej sa dá budovať kvalitný televízny program. Všetko naše snaženie sme zjednotili do cieľa - vytvoriť v trnavskom kraji jednu z najlepších informačných televízií.  

Vlastníkom licencie súkromnej nezávislej televízie je spoločnosť Slov Media Group s.r.o..